Under |  Vatten |  På  Water | Below | Above   Iceland 2013
 Här skall den nya motorvägen 8 L 4 H dras Tänne rakennetaan uusi moottoritie 8 L 4 H Here They Will Build The New Highway 8 L 4 H  Iceland 2013
 Fågel: flyg, om du finns Lintu: lennä, jos olet olemassa Bird: Fly, If You Are Real Iceland 2013
 MG 2099. GR 2 Iceland 2013
 En portion mera salt i badet Yksi lisäannos suolaa kylpyyn One More Pinch Of Salt To The Bath Dead Sea 2012
 Stillastående vatten rinner uppåt Seisova vesi valuu ylöspäin Still Water Running Upwards Dead Sea 2012
 Arbetsmaskinerna dammar, jag tar en bild Työkoneet pölyävät, otan kuvan The Machinery Makes a Lot of Dust, I Take a Picture  Hokkaido 2012
 Cirka 43°N,142°Ö+-x  Noin  43°P,142°I+-x Approximately 43°N,142°E+-x  Hokkaido 2012
prev / next